Бір түнде өміріңді өзгерте алмайсың.Бірақ бір түнде өміріңді өзгертер ойыңды өзг...

Бір түнде өміріңді өзгерте алмайсың.Бірақ бір түнде өміріңді өзгертер ойыңды өзгерте аласың.