Everything.kz

Че бо кандыг кончуг берге уруглар силер аан Хой))

Че бо кандыг кончуг берге уруглар силер аан Хой)) Запись бурузунде лайктадын Кандыг оол биле найырал тударын ол айтып берем чараш уруг Вконтакдыдан сээн чуруктарын коор дээш интернет кирер мегебайт безин тоне берди Черин чуртун чогум кайыын сен чараш уруг Сенче смс чоргузтум харыызы куруг Сээн чуруктарын коргенимде сеткилимде хат шуурган Бодум хевирим коргенимде сарбашкынга домейлээш Чараш уруг чаннава Смсзин чоргус менче Мен дир мен Бодуун Оол ЧЕ БО ТАНЫЖЫМ БООР СЕН БЕ ХОЙ ЧЕ БО ХЕРЕК БОЛЗА ТОГБА ДАН ХОЙ Бо состерни БС, & Ишкин Оглудан ачылапкаш Бо тоогуну анаала чогаадыпкаш ЧЕ БО ВООБЩЕ ЛАЙК БАСПА ДАН ХОЙ....
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Частырыгны Кижи Кылыр (чажыт)