Everything.kz

Бул ангиме аныз бойынша: "Иран мен Ирак арасындагы согыстын битпеуи"

Бул ангиме аныз бойынша: "Иран мен Ирак арасындагы согыстын битпеуи" Ертеде бир ерли-зайыптынын Иран мен Ирак есимди еки баласы болыпты. Олардын акелери кози кормейтин загип киси болыпты. Иран мен Ирак еки турли бала болыпты. Иран оте назик, мейиримди, гулдерди, табигатты жаксы коретин багбан бала болыпты. Ал Ирак болса жауыз, мейиримсиз, аншы бала болыпты. Олар сал нарсеге урсып тобелесе беретин болыпты. Бирде анасы мен акеси кай баласын мурагер кылып калдыратынын билмепти. Акеси киши баласы Иракты журегине жакын туткан. Себеби ол кунде неше турли андарды аулап акелип отырган, аюдын, арыстаннын терилерин сыпырып акелип отырган. Ер минезди, мерген бала болып оскен. Анасы мурагер кылып улкен баласын калдыргысы келеди. Биз айел болгандыктан сулулыкты жаксы коремиз. Иран кунде анасына гул силап отырган, оган коймай клубника, ежевика тагы баска жемистерден торт писирип, неше турли салат жасаган. Ол анасынын басына бау бакшасындагы ен адеми гулдерден басына киетин таж жасап берип конилин котерген. Сойтип анасы мурагерликке улкен баласы Иранды усынса, акеси киши Баласы Иракты усынады. Анасы мен акесинин ангимесин естип койган Ирак калай болсада мурагер атанам деп Иранды олтирип одан кутылудын амалын карастыра бастайды. Иран бау бакшасын суарып жургенде артынан Ирак иниси найза кадайды. Иран оледи. Ирак болса аке шешесинин алдына жылап келип жолбарыстын басын корсетеди де " Меним агамды олтирген мына жолбарр"
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Қорқыныш Қамалы | Бір миллион қызық оқиға ♕