Подслушано Шагонар
03.07.2015 в 10:54

16.Арыскан сумузунун садыгларын хынап корунер даргаларым,хлеб ортээ 29р,таакпы о...

16.Арыскан сумузунун садыгларын хынап корунер даргаларым,хлеб ортээ 29р,таакпы ортээ 80р,спичка ортээ 5р Гагаринада дир улуг ийи бичии ларек бар
Популярное