Ләззат алу +18
15.02.2016 в 03:09

Ол кез куздын коныр салкын кеши болатын. Онымен интернет аркылы танысып кестести...

Ол кез куздын коныр салкын кеши болатын. Онымен интернет аркылы танысып кестестик. Орта бойлы жибек шашты кыз болатын. Жигиттын арманындагы кыз десем артык айтканым емес. Арадан 1-2 кун отип онын уйне бардым. Ол кыздармен квартира жалга алып турады екен. Мени туни бойы уйыктамаганмын. Жане ерте танда уине кирип келдим. Ол уйге киргизды жаймен шешиндирип озинин болмесеине алып кирип мени жаткызды. Устинде футболка ишинде бюзк жок. Астында кара ишкиым. Сондай кумарым ояанганы. Жаймен жаткызды. Алмадай кокрегинен устай бастадым олда маган кетары емес. Сосын озге болмеде курбысы бар екенин айтты каз сабакка кетеди деди. Куткендей ол сабакка кетти. Ал сосын китап оку басталды бириншы мазмунын окыдым. Байкасам ол коп жигитпен болмаган кыз екен. Коржыны тарлыгы сонша Кара ГЕЛЕНВАГЕНИМ симай клады. Онын ыныосыганын одан ари кумарым артты. Сомен жарты сагат дегенде бириншы палка битти. Сосын жуынуга ваннага бардык. Душка су толтырып онда тагы шаршаганша бир палка битирдим. Ол мен болган кыздар ишинде Кляпотрасы болды. Ойткени амы тар Жане тосекте коп болмаган. 3-шы палка 1сагатка созылды. Мен кумарым басылар емес ал ол болса шаршап калды. Осылайша Кулпынай кызбен алгашкы лаззат алуымыз битти. Ол жумыспен батыс жака кетти. Номер ешнарсе калмады. Содан бери але ешкиммен болмадым. Тараз каласында жумыс жасаудамын