Everything.kz

Кастинг! кастинг! 20 наурызда Кытай халык республикасынын Урумчи каласында Улы ж...

Кастинг! кастинг! 20 наурызда Кытай халык республикасынын Урумчи каласында Улы жибек Жолы мадени багдарламасы аясында Халыкаралык фестивалы отеды.Фестивальга ерекше касиеты бар халык арасында сирек кездесетын дарынды онер иелерын (циркачтар , оте ауыр куш иелеры ,аузымен машина суйрейтын,денесымен айнекке жататын,ерекше би онеры, ауызбен от шашатын тагы баска сол сиякты) аскан дарынды онер адамдары бактарын сынай алады. Бас жулде 25 000 $. Кастинг акпаннын 27-28 айларында Алматы каласында отеды. Телефондар:-8(702)-96-92-555. 8(707)-604-79-90.Балнур.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ∻ Кастинги в Алматы ∻