Everything.kz

Караманг жилмайиб турган юзимга

Караманг жилмайиб турган юзимга
Караманг жилмайиб турган юзимга Караманг жавдираб турган кузимга Караманг шеърларни битган сузимга Йигит йигламайди йигламасин хеч. Бошимни балога уриб булганман Ок-у кораларни куриб булганман Дустларга мард булиб туриб булганман Йигит йигламайди йигламасин хеч. Яхшилик килдиму олдим ёмонлик Бошга кулфат тушса йук, сиз томонлик Келар яхши кунлар булса омонлик Йигит йигламайди йигламасин хеч. Севгимни узгага бериб булганман Юракдан ёшларни териб булганман Куксимга мушт ила уриб булганман Йигит йигламайди йигламасин хеч. Ошик Сухроб дея тахаллус куйдим Шеъримда мен факат ошикман куйдим Энди хеч севмайман севгидан туйдим Йигит йигламайди йигламасин хеч.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ✿MehriboniM✿ (Ўзбекона фикрлар-Узбекские мысли)