Everything.kz

Еркелiктен естелiктер гана алып,

Еркелiктен естелiктер гана алып, Жана туган жас сабидей жанарып. Кiшкентайсыз,деп айтканда ренжушi-ен, Мiне,жiгiт болыпсыз гой,жаналык!!! Умiт кутiп,елiн,журтын,ата-анан, "Балам ендi азамат!" деп атаган. Анан бугiн сол толгагын еске алып, Куаныштан конiлi бip босаган. Бурынгыдай бола алмайсыз ендiгi, Тентектiк те,кырсыктык та калады. Жауапты да ауыр келед ер жугi. Андамасан,Аркiм курсау салады. Журегiне иман берсiн бip Алла, Карсы турар туленге де,куланга. "Маган басын иген пенде сыйыма боленед" деп жазылып тур Куранда. Ауру-сыркау алыс болсын озiннен, Жаксы жандар жаныныздан шыкпасын. Мейipiмдiм,нур таймасын козiннен. Танip ылги ниетiндi куптасын. Туган кунмен куттыктаймын Ай-кунiм, Узак гумыр,Бакытты омip тiледiм. Екi дуние насiп етсiн байлыгын, Кайда журсен аман болшы журегiм!!! Акнур Жанузак
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Мұқағали Мақатаев