Аянныг ырылар болгаш ыраажылар
12.07.2018 в 10:55

Сени коргеш ынакшаан мен

Сени коргеш ынакшаан мен
Аажы-чанын чараш тыр
Чангыс мээн кузелим сен
Шынчы ынакшылым сен
Деп турар ырыны кто поет? Октап беринерем


Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Аянныг ырылар болгаш ыраажылар

Популярное