Аянныг ырылар болгаш ыраажылар
19.07.2018 в 02:39

Экии,мн Бир ыры тыпайн тр мн айтып бернерем Шораана дп трар демир уйнук-оол ырла...

Экии,мн Бир ыры тыпайн тр мн айтып бернерем Шораана дп трар демир уйнук-оол ырлап трар ИК бе азы


Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Аянныг ырылар болгаш ыраажылар

Популярное