ЕНТ 2016 | ҰБТ 2016 | KAZTEST.RU
30.11.2019 в 11:56

ФИЗИКА ҰБТ СҰРАҚТАРЫ 2020 жылы міндетті түрде келеді ✅✅✅

ФИЗИКА ҰБТ СҰРАҚТАРЫ 2020 жылы міндетті түрде келеді ✅✅✅
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘

Мұндай құнды мәліметті қалай сақтамасқа, ешқандай группа сізге жаны ашып осындай материалдарды жарияламайды)

Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз беріледі. Бұл тұжырым
А) Архимед заңы
В) Стефан-Больцман заңды
C) Ньютон заңы
D) Кеплер заңы
Е) Паскаль заңы ++

Қаныққан будың температурасын өзгертпей көлемін екі есе арттырса қаныққан бу концентрациясы
А) 2 есеартады
В) 4 есекемиді
C) 4 есеартады
D) өзгермейді ++
E) 2 есекемиді

Толқын ұзындығы (3,8-7,6)∙10-7м аралығында болатын сәулелер
А) көрінетінжарық
B) ультракүлгін
С) инфрақызыл
D) 𝛾-сәулелер
E) рентген

Қандайда бір биіктіктен горизонталь лақтырылған дене жылдамдығын екі есе арттырғанда, дененің ұшу уақытымен горизонталь ұшу қашықтығы
А) 4t1=t2
B) s1= s2
C) 4s2=s1
D) t1=t2 ++
E) 4t2= t1
F) 2s1=s2 ++
G) 4s1= s2
H) 2t1=t2

Молекулалы – кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі
A) p=𝜌𝑀𝑅𝑇
В) pv=𝑚𝑀𝑅𝑇
C)p=𝟏𝟑𝝆𝝑𝟐 ++ 𝟏/3p𝝑𝟐 ++
D) p=𝑚𝑀𝑅𝑇
E) p=𝟏/3𝒎𝟎𝒏𝝑𝟐 ++
F) p=nRT
G) pV=𝜗RT
H) p=nkТ ++

Кернеулігі 3∙105НКл біртекті электр өрісінде тепе-теңдік күйде болатын массасы 10-9г теріс зарядталған мырыш тозаңының заряды және электрөрісі тарапынан тозаңға әсер ететін күш (g=10Нкг)
А) 5∙10-16Кл, 2∙10-11Н
В) 10-16Кл, 3∙10-11Н
C) 3,3∙10-16Кл, 1∙10-11Н
D) 0,33∙10-16Кл, 4∙10-11Н
E) 10-16Кл, 2∙10-11Н
F) 4∙10-16Кл, 2∙10-11Н
G) 3,3∙10-16Кл, 1∙10-11Н ++
Н) 0,33∙10-16Кл, 1∙10-11Н ++

Фотон импульсінің формуласы
A) h𝜗с
В) h𝜗𝑐2
C) h𝑐𝜆
D)𝒉𝝀 ++
E)h𝑐𝜗
F)h𝒗𝒄 ++
G) h𝜗𝑐2
H) h𝑐2𝜆

Екі бірдей серіппелі горизонталь Т1 және вертикаль Т2 маятниктерге массалары бірдей дене ілінсе, денелердің периодтарын салыстыр (үйкеліс күні ескерілмесін)
A) T1>Т2
В) Т1=Т2 ++
C) Т1 Т2
E) T1


Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ЕНТ 2016 | ҰБТ 2016 | KAZTEST.RU