Everything.kz

7 дугаар бажыннын адаанда суг шаанайнып токтуп турар аан канчаар долгаза эки ирг...

7 дугаар бажыннын адаанда суг шаанайнып токтуп турар аан канчаар долгаза эки ирги эштер айтып берип корней. Кымнар ону кылыр боор ирги.
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Подслушано Шагонар