Everything.kz

Уламчызы...Хорадааш чаа шакпаш,думчуун ол азыг черге устуруп²ундур октаптар чордум

Уламчызы...Хорадааш чаа шакпаш,думчуун ол азыг черге устуруп²ундур октаптар чордум Ооон та кажанче нян,ындыкы орээлге чытымда эжик ажытынган ышкаш
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Подслушано Шагонар