Everything.kz

Бугунги кунингдан нолима инсон,

Бугунги кунингдан нолима инсон,
Бугунги кунингдан нолима инсон, Эртанги тонг факат Аллохга аён... Мансаб ва бойликни кетидан кувма "Йетдим" деганингда, йикитар ёмон... Кайгурма омадинг кетса кулингдан, Г'анимлар шод булиб, ортингдан кулса... Ёдда тут, вакт хакам куч топ САБРдан Дуппи топилади бош омон булса..
Эта статья была автоматически добавлена из сообщества ✿MehriboniM✿ (Ўзбекона фикрлар-Узбекские мысли)