Everything.kz

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ В СТИЛЕ "ПОДСЛУШАНО"

Бир катап Хор-Тайгага ашактар эдерип алгаш аът чарыжы коруп чорупкан мен. ООН ма...

Бир катап Хор-Тайгага ашактар эдерип алгаш аът чарыжы коруп чорупкан мен. ООН ма...

Мен бажынга телевизор пультузу тыппайн баргаш пультуже долгаптар чазар диин мен...

Мен бажынга телевизор пультузу тыппайн баргаш пультуже долгаптар чазар диин мен...

Төрээн дыл.

Төрээн дыл.

однажды мне приснился довольно таки симпатичный тувинец. говорил со мной во сне...

однажды мне приснился довольно таки симпатичный тувинец. говорил со мной во сне...

Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта

Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта

Тушкан чурээм хомудалы😔

Тушкан чурээм хомудалы😔

Кударанчыын...😔😔😔 Оом ээзи кыштагче ам база уне Берген. Уругларым Авам сугда.😞😞😞...

Кударанчыын...😔😔😔 Оом ээзи кыштагче ам база уне Берген. Уругларым Авам сугда.😞😞😞...

20:08.

20:08.

Мээн ында бирээк ынак артизим бар. Подсказка: сеткилдиг болзунза....😀 Ол артистт...

Мээн ында бирээк ынак артизим бар. Подсказка: сеткилдиг болзунза....😀 Ол артистт...

Игра-аббревиатуры:

Игра-аббревиатуры:

Бо езулуг шупту чувени билир,корген улус. Дунекинин 1-2 шакта кымнын унгенин,кир...

Бо езулуг шупту чувени билир,корген улус. Дунекинин 1-2 шакта кымнын унгенин,кир...

Адырам,мен бакылап коруптейн,кымнар-кымнар бар чувел бо группада черле?

Адырам,мен бакылап коруптейн,кымнар-кымнар бар чувел бо группада черле?