Everything.kz

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ В СТИЛЕ "ПОДСЛУШАНО"

Кажан сени хойле кижилер этеп турда шоолуг аашкылыг эвес боор дыр,

Кажан сени хойле кижилер этеп турда шоолуг аашкылыг эвес боор дыр,

Нет времени

Нет времени

Чүлдүм-биле Красноармейская перекрёстагында автоматтар дээп алды, эзрик гопота д...

Чүлдүм-биле Красноармейская перекрёстагында автоматтар дээп алды, эзрик гопота д...

всем привет)) всех с днем влюбленных:* ынакшыл дугайында кинолардан айтып берине...

всем привет)) всех с днем влюбленных:* ынакшыл дугайында кинолардан айтып берине...

Экии чонум.Мен бичиимдене ачамга дыка ынак мен аан, ачам база биске дыка ынак, б...

Экии чонум.Мен бичиимдене ачамга дыка ынак мен аан, ачам база биске дыка ынак, б...

Экии эргим номчукчулар мээн Томас Монгуш дээр башкымнын бир шулуу бар диин" Кадарчы кыс" дээр дыка чараш номчуп деткип корунерем улуу биле четтирдим

Экии эргим номчукчулар мээн Томас Монгуш дээр башкымнын бир шулуу бар диин" Кадарчы кыс" дээр дыка чараш номчуп деткип корунерем улуу биле четтирдим

Экии!С днем святого валентина,ынакшаанар хунунде болган болуушкун,бо хун бо шакт...

Экии!С днем святого валентина,ынакшаанар хунунде болган болуушкун,бо хун бо шакт...

Ундуруп беринерем мону клп чадап тр мн иин айтп беринерем билбейн тр мн выполните умножение (5x+4)(2х-1)

Ундуруп беринерем мону клп чадап тр мн иин айтп беринерем билбейн тр мн выполните умножение (5x+4)(2х-1)

Каждая девушка мечтает о таком 14 февраля. . .

Каждая девушка мечтает о таком 14 февраля. . .

Женщина - существо эмоциональное. Она всегда будет с тем, кто создаёт ей хорошее...

Женщина - существо эмоциональное. Она всегда будет с тем, кто создаёт ей хорошее...

Ашаам биле чарлы бердим. Ураа!!! Ынакшааннар хүнү биле!!!

Ашаам биле чарлы бердим. Ураа!!! Ынакшааннар хүнү биле!!!

Экии шупту!даштын чылып келген болгаш ындыг бе кудумчуда кайда даа эзирик улусту...

Экии шупту!даштын чылып келген болгаш ындыг бе кудумчуда кайда даа эзирик улусту...