Everything.kz

Дөрес сүзгә җавап юк!

Яратырга акыл кирәк түгел, кешелекле йөрәк кирәк.

Яратырга акыл кирәк түгел, кешелекле йөрәк кирәк.

Матур итеп сөйләшә белгән кеше матур итеп уйлый белә, матур итеп уйлый белгән кеше матур уйларга омтыла.

Матур итеп сөйләшә белгән кеше матур итеп уйлый белә, матур итеп уйлый белгән кеше матур уйларга омтыла.

Яратканны аклап була — кояшта да таплар була.

Яратканны аклап була — кояшта да таплар була.

Кыз тәрбия кылу угыл тәрбия кылу түгел: угылга яраган юллар кызга ярамый, кызга яраган эшләр угылга килешми.

Кыз тәрбия кылу угыл тәрбия кылу түгел: угылга яраган юллар кызга ярамый, кызга яраган эшләр угылга килешми.

Ат дүрт аяклы булып та абына!

Ат дүрт аяклы булып та абына!

Кеше ашап туяр, байлыкка туймас.

Кеше ашап туяр, байлыкка туймас.

Хакимнәрдән йә исеме, йә бары исе кала.

Хакимнәрдән йә исеме, йә бары исе кала.

Тамак тук булганда, бөтен әйбер ямьле күренә.

Тамак тук булганда, бөтен әйбер ямьле күренә.

Иң татлы тел — туган тел, анам сөйләп торган тел.

Иң татлы тел — туган тел, анам сөйләп торган тел.

Дөнья бара ава-түнә — кояшы чыкса, йолызлары сүнә.

Дөнья бара ава-түнә — кояшы чыкса, йолызлары сүнә.

Карт агачта да яшь бөреләр була.

Карт агачта да яшь бөреләр була.

Салават күперен күрергә хыялланасың икән, яңгыр астында калудан курыкма.

Салават күперен күрергә хыялланасың икән, яңгыр астында калудан курыкма.