Everything.kz

Тұлға өсиеті

Тегіңді сақтаймын десең – ұлыңды тәрбиеле, ұлтыңды сақтаймын десең – қызыңды тәрбиеле.

Тегіңді сақтаймын десең – ұлыңды тәрбиеле, ұлтыңды сақтаймын десең – қызыңды тәрбиеле.

КӨМЕК КЕРЕК!!!

КӨМЕК КЕРЕК!!!

Ақшаның құлы болуға да, биі болуға да болады.

Ақшаның құлы болуға да, биі болуға да болады.

Қазіргі уақыттың өткен шаққа айналып кететін жаман әдеті бар.

Қазіргі уақыттың өткен шаққа айналып кететін жаман әдеті бар.

Тек акымақ қана өзінің ойын өзгертпейді.

Тек акымақ қана өзінің ойын өзгертпейді.

Ақша - жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын.

Ақша - жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын.

#tulga_osieti

#tulga_osieti

#tulga_osieti

#tulga_osieti

Бізgiң жерімізge еркек – giңгек, әйел – гүл. Діңгек – жаnырақсыз, гүлсіз, қазақша айmқанgа “қу бас” geген сөз. Әйел – құнарлы monырақ, онgа аgамзаm gәні өсіn, жеmiлеgі. Біз сол gәннің жемісіміз. Әйелсіз аgамзаm “жемісі” ешқашан gа болмайgы.

Бізgiң жерімізge еркек – giңгек, әйел – гүл. Діңгек – жаnырақсыз, гүлсіз, қазақша айmқанgа “қу бас” geген сөз. Әйел – құнарлы monырақ, онgа аgамзаm gәні өсіn, жеmiлеgі. Біз сол gәннің жемісіміз. Әйелсіз аgамзаm “жемісі” ешқашан gа болмайgы.

Текст отсутствует

Текст отсутствует

Терең өзендер дыбыссыз ағады

Терең өзендер дыбыссыз ағады

Сөз - телефон қоңырауы сияқты. Құлақтан кіргені тегін қабылданады, бірақ ауыздан шыққанының өтемі бар.

Сөз - телефон қоңырауы сияқты. Құлақтан кіргені тегін қабылданады, бірақ ауыздан шыққанының өтемі бар.